Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

sheenaz
8124 3eb4 500
sheenaz
sheenaz

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viacouples couples

June 20 2015

sheenaz
9813 8291
sheenaz
8398 59f7 500
: /  M.Halber
sheenaz

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
sheenaz
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
sheenaz

June 12 2015

sheenaz

June 11 2015

sheenaz
Nie zrań mnie, nie zniosę, aby ktoś znów zrobił mi burdel w mózgu.
— Proszę.
sheenaz
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
sheenaz
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże

June 10 2015

sheenaz
3229 e965
Reposted fromhydrocodone hydrocodone viamanticore manticore
sheenaz
Oszaleć, zabić się czy ciągnąć dalej?
— Charles Bukowski
8878 d19e
Reposted fromtron tron viamanticore manticore
sheenaz
1.10 // 5.09
sheenaz
Reposted frommegusto megusto viamanticore manticore
sheenaz
8461 ebde 500
Reposted fromtoft toft viamanticore manticore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl